Vergelijk onze kosten met onze concurrenten

Hieronder vindt u een overzicht bij een belegbaar vermogen van 25.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro of 250.000 euro en een neutraal beleggingsprofiel. De kosten zijn afkomstig van de website van de desbetreffende vermogensbeheerder.

Bij iBeleggen worden de kosten percentueel kleiner naarmate het te beleggen bedrag groter wordt.

0,95%
0,69%
1,14%
1,12%
1,06%
1,29%
iBeleggen Binck Forward Semmie Evi Dexxi Robeco ONE

Vergelijk onze rendementen met onze concurrenten

Hieronder vergelijken we het netto rendement van ons portefeuilleprofiel Geel (neutraal) met de rendementen van vergelijkbare profielen van een aantal andere (online) vermogensbeheerders*. De rendementen zijn afkomstig van de website van de desbetreffende vermogensbeheerder.

-4,5%
-2,5%
-4,9%
-6,0%
-5,8%
-7,3%
iBeleggen Binck Forward Semmi Evi Dexxi Robeco ONE

* Onze rendementen kunnen niet blindelings met die van andere beheerders vergeleken worden. Wat de ene vermogensbeheerder “neutraal” noemt, kan een andere beheerder bestempelen als “defensief”. Dit omdat er geen heldere en eenduidige regels gelden voor de benaming van beleggingsportefeuilles en de daaraan gekoppelde risicoprofielen. De inhoud en de risico’s van beleggingsportefeuilles van vermogensbeheerders en banken kunnen daardoor verschillen. Hierdoor is een nauwkeurige vergelijking van rendementen niet goed mogelijk. De door ons van de vergelijkingssites overgenomen rendementen kunt u daarom beschouwen als indicatief.

** Er zijn geen rendementen beschikbaar voor dit jaar


Vergelijk onze rendementen met ruim 70 vermogensbeheerders

Hieronder vindt u in de linker kolom onze rendementen over de afgelopen jaren afgezet tegen de Vermogensbeheer Rendement index (VBR) in de rechter kolom. Dit is een index ontwikkeld door de vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl op basis van gerealiseerde gemiddelde netto rendementen van ruim 70 vermogensbeheerders.

Hieronder kunt u onze rendementen vergelijken per portefeuilleprofiel. Lees hier meer over onze portefeuilleprofielen.

-7,2%
-7,9%
8,8%
8,2%
8,2%
7,7%
8,3%
6,9%
15,7%
12,8%
2018 2017 2016 2015 2014
-6,0%
-6,9%
7,3%
6,7%
7,1%
6,7%
6,8%
5,7%
13,9%
10,9%
2018 2017 2016 2015 2014
-4,5%
-5,5%
5,3%
4,8%
5,9%
5,5%
4,7%
3,8%
11,0%
9,6%
2018 2017 2016 2015 2014
-3,4%
-4,0%
3,6%
3,1%
4,4%
4,2%
3,3%
2,2%
9,3%
8,0%
2018 2017 2016 2015 2014
-2,3%
-2,8%
1,7%
1,1%
2,9%
3,4%
1,7%
1,0%
6,9%
6,7%
2018 2017 2016 2015 2014

Bent u overtuigd van onze beleggingsfilosofie Slow beleggen?

Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, hopen we dat we u hebben kunnen overtuigen van onze beleggingsfilosofie. Kiest u voor Slow beleggen?