Beleggen is helemaal niet zo moeilijk, zolang u maar vasthoudt aan een aantal belangrijke basisprincipes. Onze beleggingsfilosofie is heel simpel en is gebaseerd op een aantal opvattingen over de financiële markten, die door middel van diverse grondige onderzoeken zijn bewezen. Daarom hameren we op spreiden, spreiden en nog eens spreiden. Op lage kosten en lange adem. Dat noemen we Slow beleggen, de hoeksteen van iBeleggen (een initiatief van topcapital).

Met Slow beleggen accepteert u de tussentijdse grillen en grollen van de markt omdat u erop mag vertrouwen dat u op lange termijn een goed rendement zult maken. Met deze beleggingsaanpak hebben wij de afgelopen jaren prachtige rendementen gemaakt. Niet omdat wij precies weten waar de markt heengaat, maar omdat wij vasthouden aan onze basisprincipes en het klantbelang écht voorop stellen. Dan profiteert u als belegger volop van de opgaande beurzen.

Het is een illusie om de markt te verslaan

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieve beleggingsfondsen op lange termijn aanzienlijk slechter presteren dan passieve indexfondsen. Zo heeft over een meetperiode van vijf jaar 82% van de beleggingsfondsen in aandelen en maar liefst 97% van de beleggingsfondsen in obligaties een slechter rendement gehaald dan de markt waarin ze beleggen. Particuliere beleggers die actief beleggen doen daarom zichzelf tekort. Als ervaren actieve fondsmanagers de markt al niet kunnen verslaan, hebben zij dan de illusie het wél te kunnen?

Wed niet op één paard

Juist vanwege onze ervaring en expertise weten we dat niemand de winnaars van morgen kan voorspellen. Daarom zetten wij in op (internationale) spreiding. Dit doen we aan de hand van indextrackers en marktfondsen. Wij beleggen dus in indices en markten; indexbeleggen of marktbeleggen. We zoeken niet naar een speld in de hooiberg, maar kopen de hele hooiberg.

Lage kosten met Slow beleggen

Kosten zijn het meest veronachtzaamde onderdeel van beleggen. Elke euro die u onnodig aan kosten maakt, gaat ten koste van uw toekomstige rendement. Het effect van kosten op rendement wordt stelselmatig onderschat. Wij streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat u als klant onder de streep meer overhoudt. Ter vergelijking, de gemiddelde kosten van de posities in onze portefeuilles bedragen circa 0,23%, versus circa 1,5% voor een gemiddeld, actief beheerd beleggingsfonds.

Richt u op de lange termijn en laat u niet gek maken

Waar wij geloven dat niemand beursbewegingen op de korte termijn kan voorspellen, is door langjarig wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat aandelen en vastgoed over een langere periode gemiddeld een goed jaarlijks rendement geven. Maar let op, dit gaat met ups en downs.

Met Slow beleggen accepteert u de tussentijdse grillen en grollen van de markt omdat u erop mag vertrouwen dat u op lange termijn een goed rendement zult maken.


Wilt u meer weten over Slow beleggen?

We willen u niet overladen met inhoudelijke informatie. Maar wilt u wel meer weten, dan gaan we graag dieper in op onze zorgvuldig samengestelde beleggingsmethode. Slow beleggen is minder ingewikkeld dan het lijkt. Het gaat er vooral om dat de basisregels consequent in acht worden genomen. Peter van der Slikke (oprichter van iBeleggen en topcapital) schreef er een boek over.

Wilt u starten met Slow beleggen? Of heeft u vragen?  Neem dan contact op met Daní of Maurice via 020 – 673 63 72 of info@ibeleggen.nl. Ze beantwoorden graag uw vragen.