Zo grillig als het beursjaar 2020 was, zo constant was 2021. De wereldwijde beurzen stegen, zeker de eerste negen maanden, bijna onafgebroken. Daarna werd het verloop wat wisselvalliger, met name door de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. Maar per saldo was 2021 een uitstekend beursjaar!

Hieronder ziet u een overzicht van het gehele jaar 2021 en de rendementen per portefeuilleprofiel, per dag weergegeven. De maatstreepjes geven de maanden aan.

Grafiek rendement over geheel 2021

> Klik hier voor onze portefeuilleprofielen

Het jaar van de verduurzaming

Het jaar 2021 was voor ons het jaar waarin wij, na jarenlange analyses en een gedegen voorbereiding, de verduurzaming van alle portefeuilles hebben afgerond. U hebt in de diverse blogs en nieuwsbrieven kunnen lezen hoe we dit hebben voorbereid en uitgevoerd. Een enorme klus die we met een aantal mensen van ons team hebben geklaard. Alle door ons geselecteerde fondsen hebben nu een (lichtgroene) duurzame screening en daar zijn we trots op!

> Wij leggen graag uit hoe wij duurzaam beleggen

Er was overigens geen enkele reden meer te bedenken niet duurzaam te beleggen. De kosten van duurzaam beleggen waren voorheen hoger dan de kosten van ‘regulier’ beleggen, maar met name door de enorme aanwas in de ‘duurzame’ indextrackers en marktfondsen zijn de kosten zo verlaagd dat dit nadeel er niet meer is. Daarnaast zijn de rendementen van de duurzame varianten minimaal net zo goed, maar vaak beter dan de ‘niet-duurzame’ varianten van indextrackers en marktfondsen.

De transacties die we het afgelopen jaar hebben doorgevoerd hebben voor het belangrijkste deel in april 2021 plaatsgevonden. We hebben, zoals u weet, alle portefeuilles samengesteld met duurzame indextrackers en marktfondsen. Dit heeft, in korte tijd, tot veel meer dan het gemiddelde aantal transacties geleid. 

Aandelen

Per regio

Er waren opnieuw best grote verschillen in de rendementen per regio over 2021. Opnieuw zijn de Verenigde Staten de grote voortrekkers van de wereldwijde beurzen. De Amerikaansen beurzen hebben het beduidend beter gedaan dan het wereldwijde gemiddelde. Tel daar de stijging van de dollar met zo’n +8% bij op en het zal u niet verbazen dat (voor ons als Euro-beleggers) het Amerikaanse deel van uw portefeuille een belangrijke pijler is voor het positieve rendement van 2021.

De opkomende markten (Emerging Markets) leverden een opvallend geringe bijdrage aan uw totaalrendement, net als vorig beursjaar. In deze blog lichten wij toe: waarom wij nog in Emerging Markets beleggen.

De regioverdeling van de modelportefeuille ziet er per 31 december 2021 als volgt uit. Beweeg met uw muis over de grafiek of klik met uw vinger de taartstukken aan om de percentages te zien. Deze zijn afgerond.

 

Per sector

Niet alleen geografisch zagen we grote verschillen, ook de verdeling over de diverse sectoren veranderde continu. De sector Technologie is bijvoorbeeld zo’n 75% zwaarder dan twee jaar geleden (van circa 12% naar circa 21%) , de sector Energie is van circa 5,6% naar 2,0% gegaan. Uiteraard is dit een gevolg van enerzijds de ontwikkelingen van de diverse sectoren, en anderzijds onze eerdergenoemde verduurzamings-slag.

De sectorverdeling van de modelportefeuille (aandelen) ziet er per 31 december 2021 als volgt uit. Beweeg met uw muis over de grafiek of klik met uw vinger de taartstukken aan om de percentages te zien. Deze zijn afgerond.

Obligaties

De obligaties in onze modelportefeuilles hebben een relatief korte duration (rentevastperiode). We hebben de duration bewust relatief kort gehouden om minder ‘rentegevoelig’ te zijn. Ook bij de obligaties hebben wij uiteraard de verduurzaming doorgevoerd.

Zoals u weet is het opkoopprogramma van de Centrale banken begonnen om de economieën te stimuleren. Net nadat er was besloten dit programma geleidelijk af te bouwen (tapering) kwam de coronacrisis om de hoek kijken. Hierna is het programma onder de naam PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) nieuw leven ingeblazen. De ECB heeft aangegeven tot ten minste eind maart 2022 door te gaan met PEPP. De inflatie is hierdoor echter fors gestegen.

We zullen onze relatief korte duration voorlopig handhaven.

Vastgoed

Het wereldwijde vastgoed kende een extreem goed jaar met een plus van gemiddeld +38%. Daarentegen was 2020 een slecht jaar voor beursgenoteerde vastgoedondernemingen (circa -16%), dus er was wat rendement in te halen. Wij vullen het vastgoed deel van uw portefeuille in met het marktfonds Northern Trust Developed Real Estate ESG. Ook hier zijn de Verenigde Staten met circa 60% van het totale volume goed vertegenwoordigd.


> Lees hier de terugblik op de maand december 2021

> Lees meer over de laatste stand van zaken in de Actualiteit: Onrustige tijden in zicht

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.