Veel van onze potentiële nieuwe klanten willen meerdere vermogensbeheerders vergelijken, alvorens zij bepalen wat zij met hun vermogen zullen gaan doen. Bij het eerste kennismakingsgesprek stellen nieuwe klanten hierom vaak goede vragen aan ons: Wat is jullie rendement de laatste jaren? Of: hoe frequent muteren jullie in de portefeuille? Regelmatig gaan vragen ook over de beheerovereenkomst: Welke opzegtermijn hanteren jullie? Kan ik, als ik zou willen opzeggen, mijn vermogen onmiddellijk geheel of slechts gedeeltelijk liquideren? Heel bijzonder blijven we het vinden dat er vaak gevraagd wordt op welke momenten wij in of uit de markt stappen, alsof wij kunnen voorspellen welke momenten dat zouden moeten zijn. Regelmatig vertellen nieuwe klanten ons ook over hun ervaringen met andere vermogensbeheerders. Niet zelden spreken zij daarbij hun verbazing uit over hoeveel informatie wij geven en hoeveel we van onszelf laten zien.

Vooral door deze nieuwe klanten en om te kunnen leren, bezoeken we nog wel eens de websites van banken en andere vermogensbeheerders. Hierbij verbazen we ons in het bijzonder over het feit, dat maar zo weinig van deze bedrijven de gerealiseerde rendementen op hun website publiceren. Dit is immers op zijn minst relevante informatie, vooral als deze rendementen worden gepresenteerd in combinatie met één of meer veelzeggende risicomaatstaven. Een ander belangrijk punt zijn de kosten. In het kader van het schrijven van een blog over kosten bezochten we recent willekeurig een aantal websites op zoek naar het kostenoverzicht. Een degelijke en volledige opgave van kosten kwamen we bij diverse banken of vermogensbeheerders niet of nauwelijks tegen, hoewel de nieuwe regelgeving MiFiD II dat wel verplicht heeft gemaakt.

Deze week verscheen er een artikel van de hand van Jos van Heese op Fondsnieuws. Van Heese heeft naar uitgerekend dit onderwerp een diepgaand onderzoek verricht. Hij komt tot de conclusie dat de helft van de Nederlandse vermogensbeheerders op haar website geen inzicht geeft in de kosten voor haar dienstverlening aan particuliere beleggers. Volgens zijn onderzoek is het nog droeviger gesteld waar het de rapportage van de totale kosten betreft. Ook deze kosten zijn niet altijd zichtbaar voor de belegger.

Het op de eigen website publiceren van gerealiseerde rendementen is ook eerder uitzondering dan regel. Wij zijn van mening dat, als je voor een beleggingsbeleid staat, je hier ook mee naar buiten zou moeten willen en durven treden. Als professional sta je immers voor wat je doet en zou je je open en kwetsbaar op moeten durven stellen. Dat dit binnen de financiële sector op grote schaal niet gebeurt, geeft te denken. Het onderzoek van Van Heese moet nog worden gepubliceerd, maar op voorhand durven wij wel te stellen dat transparantie bij banken en vermogensbeheerders in Nederland helaas nog verre van vanzelfsprekend is.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.