iBeleggen valt onder toezicht van AFM en DNB en staat bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming. iBeleggen staat ook geregistreerd bij DSI, en is daarnaast aangesloten bij het KiFiD, waarvan iBeleggen de uitspraken als bindend accepteert. iBeleggen maakt gebruik van de vermogensbeheer vergunning van zusterbedrijf topcapital.

AFM


AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM ziet toe op het reilen en zeilen binnen de sector Financiële Dienstverlening.
De AFM bevordert een eerlijke en transparante manier van werken. Zij geeft door middel van leidraden de weg aan hoe dit kan worden gerealiseerd. De AFM controleert de naleving van de regels en grijpt in waar dat in haar ogen nodig is. Belangrijk uitgangspunt voor het beleid is een redelijke balans tussen inspanningen enerzijds en kosten anderzijds.
iBeleggen staat bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming. De AFM houdt dus toezicht op iBeleggen.
Het AFM-nummer van iBeleggen is 14003125.
Bekijk hier de informatie over de AFM vergunning van iBeleggen.

DNB


DNB staat voor De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank houdt, net als de AFM, toezicht op de financiële sector.
Zij beoordeelt vergunningaanvragen, analyseert periodiek de jaarcijfers van vermogensadviseurs of vermogensbeheerders en legt aanvullende eisen op als zij dit noodzakelijk acht.
DNB werkt nauw samen met de AFM. DNB is er ook veel aan gelegen dat er binnen de financiële sector open, transparant, deskundig en klantgericht wordt gewerkt.
iBeleggen is een Beleggingsonderneming en valt onder de Europese regelgeving. iBeleggen staat onder toezicht van DNB.

KiFiD


KiFiD staat voor Klachten Instituut Financiële Dienstverlening en heeft tot doel een onafhankelijk opererend klachten- instituut te zijn.
Organisaties die werkzaam zijn in de financiële sector zijn verplicht zich aan te sluiten bij het KiFID. Iedereen met een gerede klacht over beleggen, verzekeren, hypotheken, kredieten kan er terecht.
Het KiFiD bemiddelt en beslist over geschillen. Aangesloten leden accepteren, uitzonderingen daargelaten, de uitspraken van het KiFiD.
iBeleggen is geregistreerd bij het KiFiD met aansluitnummer 400.000368. Het KiFiD register is openbaar.
Bekijk hier de inschrijving van iBeleggen in het KiFiD register.

DSI


DSI is de afkorting voor Dutch Securities Institute. Het DSI
heeft als doel het vertrouwen van consumenten in financiële markten te bevorderen.
Dit doet zij door aan deskundigheid, integriteit en werkervaring van de aangesloten leden
bepaalde eisen te stellen.
Leden die aan deze vereisten voldoen en hun kennis en kunde actueel houden, worden opgenomen in het DSI-register. Zowel iBeleggen als de oprichters zijn geregistreerd bij het DSI. Het DSI register is openbaar.
Het deelnemersnummer van iBeleggen is 57420.