Als belegger wilt u natuurlijk weten: waar krijg ik het beste rendement? De VBR-index geeft antwoord op uw vraag. Deze vergelijkt de netto rendementen van ruim 70 Nederlandse vermogensbeheerders, inclusief de banken.

Uit de VBR-vergelijking blijkt dat iBeleggen de afgelopen jaren constant betere rendementen behaalde dan de benchmark. En dat zónder tussentijds winsten te verzilveren of de markt te timen. In plaats hiervan kiezen wij voor goed gespreide index- en marktfondsen, houden wij de kosten laag en beleggen wij voor de lange termijn. Dit noemen wij Slow beleggen.


Wat is de VBR-index?

De Vermogensbeheer Rendement index, afgekort de VBR-index, vergelijkt het rendement van diverse vermogensbeheerders. De VBR-index bevat ruim 70 Nederlandse vermogensbeheerders, waaronder alle banken en wijzelf. De volgende vijf risicoprofielen worden gehanteerd: defensief, matig defensief, neutraal, matig offensief en offensief.

In de VBR-index zitten allerlei soorten beleggingsondernemingen. Actieve en passieve vermogensbeheerders, beheerders met actieve optiestrategieën, beheerders die dit juist uitsluiten en beheerders die wel en die bewust niet in beleggingsfondsen beleggen. Kortom, beheerders van diverse pluimage.

Het rendement van iBeleggen is beter dan de benchmark

Onderstaande twee grafieken tonen aan dat onze beleggingsfilosofie Slow beleggen in de praktijk goed uitpakt. Wij presteren met onze breed gespreide en passieve beleggingsaanpak aanmerkelijk beter dan onze benchmark.

Vermogensbeheer: waar het beste rendement?

 

Vermogensbeheer: waar het beste rendement?

De bovenste grafiek toont de rendementen van iBeleggen vergeleken met de ruim 70 andere vermogensbeheerders voor risicoprofiel neutraal (Geel) en de onderste grafiek laat de resultaten zien voor risicoprofiel offensief (Rood).

> Ga naar onze portefeuilleprofielen

Kies Slow beleggen voor rust én rendement

Sommige beleggers willen meer rendement maken dan de markt en nemen geen genoegen met een gemiddeld jaarlijks rendement van ruim 8% voor aandelen. Andere beleggers zijn bang om mooie winsten weer te verliezen en verkiezen het zekere boven het onzekere. En dat werkt in hun nadeel. Een mooi voorbeeld is het timen op de S&P 500 index.

Uit onderzoek blijkt dat als een belegger de S&P 500 index probeert te verslaan, hij over een periode van 10 jaar minimaal 75% juist moet timen om enkel de index bij te houden. Vanzelfsprekend is dit een onmogelijke opgave. Historisch gezien blijkt het volgen van de markt daarom het beste om te doen. Forse winsten en verliezen komen immers altijd onverwachts.

Daarom volgen wij de markt en behalen wij met Slow beleggen mooie rendementen. Wij als marktbeleggers beleggen enkel in goed gespreide index- en marktfondsen met lage kosten. Wij doen welbewust niet aan timing en accepteren daarmee de grillen en grollen van de markt. Het verleden en de cijfers leren ons dat het rendement van de markt door de jaren heen meer dan tevredenstellend is!

> Bekijk hier meer vergelijkingen met andere vermogensbeheerder

Achtergrondinformatie over de VBR-index

Op basis van de gerealiseerde rendementen van alle aangesloten vermogensbeheerders wordt de VBR-index samengesteld. De aangesloten vermogensbeheerders stellen hun koersdata beschikbaar uitsluitend voor het maken van deze rendementsvergelijking. De beheerder van de VBR-index controleert en corrigeert waar nodig de opgegeven rendementen voor de totale kosten. De rendementen zijn dus allemaal netto en hiermee goed met elkaar te vergelijken.

De VBR-index bestaat net zo lang als topcapital bestaat. Topcapital is het moederbedrijf van iBeleggen en heeft dezelfde filosofie en beleggingsaanpak, zodat wij een analyse kunnen laten zien vanaf de start van ons bedrijf. Veruit de meeste vermogensbeheerders kennen een neutraal en offensief portefeuilleprofiel. Dat is de reden dat wij deze profielen als voorbeeld hebben gebruikt. Bekijk hier de resultaten van topcapital.

Het vergelijken van rendementen van vermogensbeheerders moet zorgvuldig gebeuren. Zo kunnen beleggingsprofielen binnen de categorie neutraal onderling bijvoorbeeld verschillen. Daarnaast kunnen de beleggingsrisico’s van effectenportefeuilles eveneens afwijkingen vertonen. Belangrijk is dat de rendementen over een langere periode, minimaal vijf jaar wat ons betreft, met elkaar worden vergeleken. De kans dat een toevallig goed of slecht jaar het totale plaatje te veel beïnvloedt is daarmee substantieel kleiner.


Bent u overtuigd van onze beleggingsfilosofie?

Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, hopen we dat we u hebben kunnen overtuigen van onze beleggingsfilosofie. Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in onze andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.