Beleggingsfondsen? Individuele aandelen? Gestructureerde producten? Turbo’s en sprinters? U zult ze in uw topcapital portefeuille niet tegenkomen. Waarom niet? Veel andere beleggingsondernemingen adviseren ze wel. Deze producten worden als kansrijk in de markt gepromoot, maar wij vinden ze veel te risicovol.

Onze werkwijze is al vanaf de start in 2007 onveranderd. No-nonsense, optimale spreiding (zowel geografisch als sectorgewijs) en lage kosten zijn belangrijke pijlers in ons beleggingsbeleid. Periodiek komen wij met ons beleggingscomité bijeen om alle ontwikkelingen in de (financieel-economische) wereld te bespreken en te bepalen of er ‘nieuwe’ trackers en /of marktfondsen zijn die we willen toevoegen aan uw portefeuille. Maar de producten die ik hierboven noem komen echter nooit op de agenda. Waarom eigenlijk niet?

Waarom niet beleggen in actieve beleggingsfondsen?

U weet het antwoord misschien al. De toegevoegde waarde van fondsbeheerders en hun dure team van analisten is niet van dien aard dat het betreffende beleggingsfonds de ‘benchmark’ verslaat. Soms overigens wel in een korte periode, wat voor sommige beleggers misleidend kan zijn. Maar naarmate de vergelijking langer duurt, is het aantal actief beheerde fondsen dat het beter doet dan de benchmark nagenoeg nihil. Dit niet in de laatste plaats vanwege de enorm hoge kosten.

Waarom niet beleggen in individuele aandelen?

Veel banken presenteren periodiek lijstjes met koopwaardige aandelen. Soms bestaat het ‘rijtje’ uit aandelen met een relatief hoog dividend (al dan niet opgeknipt in één of meerdere ‘interim-dividenden’ en een slotdividend). Soms bestaat het rijtje uit kansrijke groeiaandelen of worden bepaalde thema’s uitgelicht (bijvoorbeeld farmacie of technologie) en af en toe worden bepaalde geografische gebieden benadrukt. Maar waarom lichten wij dan geen koopwaardige aandelen uit?

De ervaring leert dat een portefeuille met individuele aandelen de spreiding in uw portefeuille nooit zo optimaal kan maken als beleggen in indextrackers en marktfondsen. Juist doordat u bij ons belegt in meer dan 7.000 aandelen worden specifieke sector- of bedrijfsrisico’s uitgebannen. Hoe beter uw spreiding, hoe lager uw risico. Uiteraard blijft het marktrisico ook bij trackers en marktfondsen bestaan.

En gestructureerde producten dan?

Dit behoeft wat nadere toelichting. Gestructureerde producten bestaan uit een combinatie van verschillende producten. Vaak is de basis een obligatie en worden daarnaast derivaten (vaak opties) gebruikt om rendement te realiseren. Sommige gestructureerde producten hebben een (gedeeltelijke) hoofdsomgarantie, andere juist niet. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er wel een ‘gestructureerde product’ van maken. Maar zoals u vast weet gaan risico en rendement hand in hand. Zodra de perspectieven mooier worden, nemen ook de risico’s én de kosten toe.

Een van de vele voorbeelden van een gestructureerd product is de ‘reverse convertible’ ofwel ‘omgekeerde converteerbare obligatie’ Alles is anders dan bij een ‘gewone’ converteerbare obligatie. U ontvangt een hoge rente ipv een lage rente, u heeft geen recht van conversie (omzetting van de lening in aandelen van de uitgevende instelling, tegen een vooraf vastgestelde ruilverhouding), maar een plicht tot conversie (te bepalen door de uitgevende instantie). En aan deze plicht zult u worden gehouden als dat niet gunstig voor u is. Dit type product verdient de naam ‘obligatie’ uiteraard niet! Gelukkig zien we dit soort producten steeds minder.

Of beleggen in turbo’s en sprinters?

Turbo’s en sprinters tenslotte zijn hefboomproducten waarbij u kunt speculeren (met een bepaalde hefboom) op stijgende of juist dalende koersen. Leuk voor speculatief ingestelde korte termijn beleggers. Precies wat wij niet zijn en ook niet willen zijn.

Is passief beleggen dan saai?

We noemden hiervoor een aantal producten om vooral niet in te beleggen. Dit zijn echter niet de enige voorbeelden. Wij zouden een boek kunnen vullen met alle verschillende mogelijkheden waar u als belegger uit kunt kiezen. Mijn collega Peter van der Slikke heeft hier in zijn boek Slow beleggen veel aandacht aan besteed.

Zijn wij dan ‘saai’ omdat we dit allemaal niet doen? Misschien wel, maar dat zij dan maar zo. Beleggen hoeft niet ‘sexy’ te zijn, u hoeft het niet spannend te vinden. Als u spaart voor serieuze zaken als uw pensioen of de studie van uw kinderen, dan is lange termijn resultaat waar het om draait. Bovendien is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw beleggingen en rust ervaart, want wakker liggen van uw portefeuille: dat is het niet waard. Laat beleggen dan maar saai zijn…

Hoe beleggen wij dan wel voor u?

Onze filosofie is en blijft: beleggen voor de lange termijn (uiteraard is de lengte van uw beleggingshorizon in hoge mate bepalend voor uw risicoprofiel). Binnen het door u gekozen profiel zorgen wij voor een zeer goed gespreide portefeuille met lage kosten. En neemt u van mij aan, alle hiervoor beschreven voorbeelden passen daar niet in!

Het verleden heeft ons geleerd dat er bij risicovolle alternatieven ‘tijdelijke winnaars’ zijn, maar dat uw rendement op de lange termijn altijd lager is dan bij het volgen van de markt.

Wij zullen ons dan ook nooit laten leiden door ‘hypes’ of door zogenaamde ‘slimmigheidjes’ waarmee men denkt de markt te kunnen verslaan. De markt verslaan is namelijk een utopie. We hopen dat u het ons vergeeft dat beleggen bij topcapital zo nu en dan wat saai is, maar uw portefeuille staat wel als een huis!


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in onze andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.