Terwijl Europa en Amerika prachtige rendementen maakten in 2021, droegen de opkomende markten eigenlijk niets bij aan uw totaalrendement. En in 2020 leverden ze ook al amper iets op. Waarom beleggen wij dan nog in Emerging Markets, als het rendement zo tegenvalt? En is het risico dat daar tegenover staat ook niet te hoog? We hebben immers toch te maken met ontwikkelingslanden. Wij geven antwoord.

Welke landen vallen onder Emerging Markets?

Opkomende economieën worden ook wel ‘Emerging Markets’ genoemd. Het gaat hierbij om landen die economisch gezien nog niet zo ver ontwikkeld zijn als bijvoorbeeld Europa of de Verenigde Staten. Bij opkomende landen hebben we het over Zuid Amerika, Zuidoost Azië, Afrika, Oost Europa, etc.

Emerging Markets vielen tegen in 2021 en 2020

2021 was een uitstekend beursjaar. Beleggers die de wereldwijde marktkapitalisatie volgen (zoals wij) en dus in alle sectoren en in alle geografische gebieden beleggen, hebben goede zaken gedaan. Als u inzoomt op het aandelendeel binnen uw portefeuille en een analyse maakt van de verschillende sectoren en geografische gebieden, dan zult u zien dat er qua rendement grote verschillen zijn. Zo hebben de sectoren Technologie en Telecom in uw portefeuille een relatieve stijging laten zien en zijn de relatieve dalingen van bijvoorbeeld Energie en Financials ook het vermelden waard.

Maar opvallend is vooral het verschil in rendement tussen de Verenigde Staten als grote voortrekker van de wereldwijde beurzen en de opkomende markten. Deze laatste groep leverde een opvallend geringe bijdrage aan uw totaalrendement, net als vorig beursjaar.

> Lees hier de Terugblik op beursjaar 2021

Waarom beleggen wij dan nog in Emerging Markets?

U kunt daarop aan ons de vraag stellen: “waarom beleggen we nog in Emerging Markets?”. Een terechte en begrijpelijke vraag! Wij leggen het graag aan u uit.

U weet dat wij marktbeleggers zijn met een ‘passief’ beleggingsbeleid. Passief betekent in dit verband niet dat wij achterover leunend kijken wat er om ons heen gebeurt, maar passief betekent in dit verband dat wij index- en marktbeleggers zijn. Hierbij laten wij geen grote ‘over’- of ‘onderwegingen’ in onze portefeuilles toe.*

Dit betekent dat wij beleggen zoals de wereldmarktkapitalisatie is verdeeld. Wij beleggen dus naar grootte van de beurswaarde van bedrijven. In de wereldeconomie nemen de opkomende markten nu eenmaal een belangrijke rol in. Als het een jaar (of twee) wat minder gaat, zullen wij niet zomaar besluiten hier uit te stappen. Bovendien zijn er ook vele beursjaren geweest waarin de Emerging Markets juist de kar trokken en een bovengemiddeld rendement realiseerden. Toen zou de vraag begrijpelijk zijn geweest: “waarom beleggen wij niet méér in Emerging Markets?”.

* Dit moeten wij echter wel iets nuanceren. Soms wijken wij iets af in de geografische spreiding, en in ons ‘obligatiedeel’ hebben we bewust een kortere duration dan de markt. Meer hierover vindt u in het blog: Waarom beleggen in obligaties?

Emerging Markets verlagen het risico in uw portefeuille

In het kort komt het erop neer dat wij het risico verlagen van uw portefeuille met het toevoegen van Emerging Markets, terwijl het verwachte rendement gelijk blijft. Het totale risico wordt lager door het toevoegen van een bepaalde verhouding geografische gebieden die qua rendement niet of nauwelijks gelijk lopen met andere geografische gebieden in uw portefeuille. Dit noemen ze ook wel ‘negatief correleren’ (samenhangen).

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, door het toevoegen van meer risicovolle regio’s kunnen we de verhouding tussen uw verwachte rendement en risico verbeteren. Juist door opkomende markten toe te voegen aan uw portefeuille, die vaak grotendeels tegengesteld en soms zelf negatief bewegen ten opzichte van ontwikkelde markten. Hierbij is uiteraard de relatieve weging van de diverse items essentieel.

In onderstaande grafiek tonen wij een voorbeeld van de wisselwerking tussen twee geografische gebieden: Emerging Markets tegenover de bekende Amerikaanse index S&P 500.

Waarom beleggen in Emerging Markets

Voorbeeld van negatieve correlatie tussen Emerging Markets en de S&P 500
Grafiek afkomstig van: Ritholtz Wealth Mangement

Optimale verhouding tussen verwachte rendement en risico

Het optimaliseren van de verhouding tussen het verwachte rendement en het te lopen risico is en blijft één van onze dagelijkse taken. Zoals u weet gaan wij niet altijd voor het hoogste rendement, met alle risico’s van dien. Wij stellen onze portefeuilles, in alle portefeuilleprofielen, samen met het aloude principe: “Kijk niet alléén naar het verwachte rendement, maar vooral naar de verhouding tussen het verwachte rendement en het te lopen risico.” Hoe lager het risico, hoe hoger uiteraard dit verhoudingsgetal.

In de basis willen wij u liever niet vermoeien met dit soort theoretische verhandelingen. Voor u is het meest relevant dat uw portefeuille is samengesteld volgens duidelijke, consequente en eenvoudig uit te leggen uitgangspunten. En dat geldt voor alle portefeuilleprofielen!


Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze blog, schroom dat niet deze aan ons te stellen. We zijn u graag van dienst.

Neem contact met ons op

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.