‘Wat is mijn beleggingshorizon  (de periode waarin u uw vermogen kunt laten renderen)? ’ is een van de belangrijkste vragen die u dient te beantwoorden vóórdat u gaat beleggen. Wij merken dat hier vaak misverstanden over bestaan. Over het algemeen geldt: hoe langer uw beleggingshorizon, hoe meer het risico in uw portefeuille afneemt.

Maar wat als u over drie jaar periodiek geld wilt opnemen uit uw portefeuille? Of wat moet u doen met uw beleggingen als u de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt? En wat als u uw kind een schenking wilt doen voor de aankoop van een huis, maar u weet niet hoe lang dit nog gaat duren? Wij geven hier graag antwoord op.

Voorbeeld 1: u wilt over drie jaar periodiek geld opnemen uit uw portefeuille

Stel: u gaat over drie jaar met pensioen. Tegen die tijd wilt u jaarlijks geld opnemen uit uw portefeuille om uw pensioen mee aan te vullen. Wat doet dit met uw beleggingshorizon?

In dit voorbeeld belegt u 200.000 euro en vult uw pensioen jaarlijks met 10.000 euro aan. In dit geval teert u maar weinig in op uw vermogen. Met een neutraal portefeuilleprofiel (Geel) maakt u naar verwachting gemiddeld +4,5% rendement per jaar. Als u slechts 5% van uw portefeuille opneemt per jaar (10.000 euro van 200.000), duurt het nog heel lang voordat uw portefeuille helemaal ‘opgegeten’ is. Bovendien is uw beleggingshorizon nog lang genoeg om voorlopig neutraal te beleggen. (Voor het Gele portefeuilleprofiel hanteren wij een minimale looptijd van 8 jaar). Over een jaar of 10 is het wellicht verstandig om iets defensiever te gaan beleggen. U kunt dan bijvoorbeeld overstappen naar portefeuilleprofiel Groen, met een gewenste beleggingshorizon van minimaal 6 jaar. Het is hoe dan ook verstandig om jaarlijks uw profiel te evalueren en eventueel te herzien.

Een tip: in bovenstaande situatie kan het verstandig zijn om niet elk jaar eenzelfde bedrag uit uw portefeuille op te nemen, maar juist in goede beleggingsjaren een extra groot bedrag en in minder goede jaren een minder groot bedrag (of zelfs niets) op te nemen.

Voorbeeld 2: u bent 80 jaar en wilt uw vermogen nog wel een tijdje beleggen

Stel: u bent 80 jaar en hoopt nog een jaar of tien te kunnen leven. U belegt al jaren en heeft hier positieve ervaringen mee. U heeft het geld uit uw portefeuille niet nodig, maar vanwege uw leeftijd twijfelt u over uw beleggingshorizon. Wordt de tijd om te beleggen niet te kort? Een goede vraag met veel mogelijke uitkomsten.

In het algemeen wordt gedacht dat uw beleggingshorizon korter wordt, naarmate u ouder wordt. Dit is echter lang niet altijd het geval. U heeft dit vermogen bijvoorbeeld niet nodig om van te leven en is feitelijk ‘over’. Het kan dus prima blijven staan en zal uiteindelijk vererven naar uw nabestaanden.

Maar wat gebeurt er met uw beleggingen als u komt te overlijden? Als uw nabestaanden uw vermogen belegd willen laten, dan kan uw beleggingshorizon ‘generatie-overschrijdend’ zijn.* Uiteraard alleen als uw nabestaanden het geld niet liquide nodig hebben om bijvoorbeeld een grote uitgave mee te doen.

Overigens kunt u ook overwegen om nu al effecten te schenken aan uw (klein)kinderen of andere geliefden. Dan kan het vermogen belegd blijven en behoudt het zijn beleggingshorizon. Uiteraard kunt u ook altijd overwegen om schenkingen in geld over te maken. In dat geval kunt u (een deel van uw) beleggingen verkopen en de opbrengst overboeken.

* Eventuele erfbelasting zullen uw nabestaanden dan uit spaargeld moeten betalen.

Voorbeeld 3: u wilt geld uit uw portefeuille vrijmaken om te schenken aan uw dochter zodra zij een huis heeft aangekocht

Stel: u wilt uw dochter een schenking doen om het kopen van een huis mogelijk te maken. U wilt dus geld uit uw portefeuille vrijmaken. Vanwege de overspannen huizenmarkt, kan het alleen best even duren voordat uw kind daadwerkelijk een huis heeft aangekocht. U weet dus niet wanneer u dit geld precies nodig heeft en wilt liever geen negatieve rente bij de bank betalen. Wat kunt u het beste doen?

Vermogen dat u binnen drie jaar wilt opnemen uit uw portefeuille, heeft een te korte beleggingshorizon om te beleggen. Wij adviseren u dan ook om het bedrag zo snel mogelijk vrij te maken. We begrijpen heel goed dat u liever geen negatieve rente bij de bank betaalt, terwijl uw beleggingen jaar na jaar goed renderen. De ervaring leert echter dat er toch ook af en toe ‘mindere’ of zelfs ’negatieve’ jaren zijn. Deze jaren worden helaas niet van tevoren aangekondigd. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn als u precies in zo’n jaar het geld wilt opnemen. Wij raden onze relaties daarom aan het betreffende bedrag, ondanks de negatieve rente, toch meteen vrij te maken.

Conclusie

Het begrip ‘beleggingshorizon’ is een lastig te omschrijven begrip. Het komt slechts zelden voor dat iemand zijn of haar gehele vermogen op een bepaalde (vooraf te bepalen) datum nodig heeft. De ervaring leert dat ‘afbouw van belegd vermogen in verband met aanvulling inkomen’ bijna altijd geleidelijk gaat.

  • In het meest optimale scenario rendeert uw vermogen beter dan de geldopnames die u doet. U teert dan onderaan de streep niet in. Wat is dan uw beleggingshorizon? Misschien wel langer dan u vooraf zou hebben bedacht?
  • In een veel minder optimaal scenario neemt u vanaf een bepaalde datum substantiële bedragen op. Deze bedragen zijn vele malen hoger dan het gemiddelde rendement dat u jaarlijks realiseert, waardoor u relatief snel inteert. Jaarlijks moet er zeer goed worden gekeken of uw portefeuille en het bijbehorende profiel nog in overeenstemming zijn met uw geplande opnames. Maar zelfs dan houdt uw beleggingshorizon natuurlijk niet op bij uw eerste opname, maar kan als (veel) langer worden beschouwd.

Dit zijn twee extreme voorbeelden. De waarheid zal (of beter gezegd, uw situatie), zoals zo vaak, ergens in het midden liggen.

U kunt zich voorstellen dat elke situatie weer anders is en daarom specifieke aandacht behoeft. Concluderend kunnen we stellen dat het bepalen van uw portefeuilleprofiel een serieuze aangelegenheid is, waar u goed over moet nadenken. Minimaal ééns per jaar moet dit onderwerp zeker de aandacht krijgen die het verdient.

Met behulp van de vragenlijsten die wij hanteren om uw portefeuilleprofiel te bepalen, stellen wij uw beleggingshorizon zo goed mogelijk vast. Mocht u twijfelen over uw antwoorden of is het geadviseerde portefeuilleprofiel niet wat u wenst? Neem dan vooral contact met ons op. Wij gaan dan graag samen met u aan de slag om het best passende profiel vast te stellen. We zijn u graag van dienst!

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.