Het schort banken en vermogensbeheerders nog al eens aan transparantie als het over de kosten gaat. Gelukkig worden de regels steeds strenger en dwingt dat aanbieders van vermogensbeheer tot meer openheid. In dit artikel geven we een recent voorbeeld uit de ‘harde’ praktijk.

Natuurlijk, voor niets gaat de zon op. Iedere bank en vermogensbeheerder moet een passende beloning kunnen vragen voor verleende diensten. De vraag is echter; waar gaat ‘passend’ over in een vorm van ‘overvragen’?

Recentelijk hebben wij een nieuwe cliënt, afkomstig van ABN AMRO, mogen verwelkomen. Wij kregen inzicht in zijn vermogensrapportage over de afgelopen jaren. Het gerealiseerde rendement viel ons zeker niet tegen, hoewel markt- of indexbeleggen deze cliënt wel 4 tot 5% meer rendement zou hebben opgeleverd. Opvallend was echter de gerapporteerde ‘totale kosten’ in deze, nog steeds niet complete, opgave. Deze kosten bedroegen volgens de vermogensrapportage 2,19% wat op het betreffende vermogen een bedrag van ruim 47.000 euro per jaar was.

De cliënt kennen we van vroeger en hij benaderde ons zelf. Voor zijn vermogen zou hij bij ons ruim 17.000 euro totale kosten in rekening gebracht krijgen. Een verschil op jaarbasis van circa 30.000 euro! Verschillen zullen er altijd zijn en banken hebben nu eenmaal een duurdere infrastructuur; meer management, hogere huisvestingskosten en veel meer specialisten. Maar op een vermogen van circa twee miljoen euro ruim 30.000 euro meer kosten maken, is geen kleinigheid.

Deze relatie heeft ABN AMRO geconfronteerd met de nieuwe (toekomstige) TCO (total cost of ownership), een zeer nauwkeurige kostenrapportage. De desbetreffende Private Banker was wel zo eerlijk, ook nadat zij haar kortingsmogelijkheden maximaal had ingezet, om te bekennen dat ABN AMRO daar helaas niet tegenop kan.

Interessant is dat wij niet eerder in een vermogensrapportage zo’n redelijk compleet beeld kregen van de totale kosten. Nieuw voor ons was de opgave van de zogenaamde ‘indicatie kosten beleggingsproducten’. De kosten die met dit item samenhingen, bedragen 0,75%. De kosten voor de beleggingsdienstverlening bedragen 1,44%, totaal derhalve 2,19%. De beleggers waren nogal geschrokken van het totale bedrag van ruim 47.000 euro.

De oorzaak dat deze cliënt een beter inzicht heeft gekregen in de totale kosten bij ABN AMRO is door de wetgever juridisch afgedwongen. Ik ben zo vrij te veronderstellen dat de bank hiertoe anders niet was overgegaan. De wetgever stelt vanaf 1 januari 2019 zelfs nog hogere eisen aan banken en vermogensbeheerders rond de transparantie van de gemaakte kosten en eindelijk ontstaat hierdoor een gelijk speelveld. Een heel goede ontwikkeling, vinden wij. Het wordt voor beleggers op die manier namelijk steeds gemakkelijker om de prestaties en kosten van hun bank te vergelijken met die van individuele vermogensbeheerders.