De meeste beleggers weten wel wat de term small cap ongeveer inhoudt. Maar wanneer wordt een bedrijf precies als small cap geclassificeerd en wat is het voordeel van beleggen in kleinere bedrijven? Wij vertellen graag wat de verhouding is van large-, mid- en small caps in uw portefeuille en waarom wij hiervoor kiezen.

Voordat wij uw portefeuille indelen in large-, mid- en small caps, is de eerste en belangrijkste keuze het kiezen van het juiste portefeuilleprofiel. Vervolgens kiezen wij binnen de beleggingscategorie ‘aandelen’ een geografische spreiding. Wat wij voor de totale spreiding daarnaast belangrijk vinden is de verdeling in large caps, mid caps en small caps. Om dit goed te begrijpen, leggen wij eerst uit wat marktkapitalisatie is.

Eerst: uitleg marktkapitalisatie

Als er wordt geschreven over de grootte van bedrijven, dan wordt dit meestal gemeten op basis van marktkapitalisatie, ofwel beurswaarde. De berekening hierachter simpelweg: Marktkapitalisatie = aantal aandelen x de koers van een beursgenoteerd bedrijf.

Apple bijvoorbeeld heeft circa 17 miljard uitstaande aandelen met een koers van 142 dollar per stuk. Een berekening van de marktkapitalisatie is: 17 miljard x 142 dollar = 2,4 biljoen dollar.

Uiteraard zijn er ook andere methoden om bedrijven te rangschikken, bijvoorbeeld op basis van omzet of het aantal werknemers. Maar de beurswaarde van een bedrijf wordt verreweg het meest gebruikt. De marktkapitalisatie van een bedrijf fluctueert uiteraard permanent door de veranderende koersen (en in mindere mate door het verhogen of verlagen van het aantal uitstaande aandelen).

Wat zijn large-, mid- en small caps?

Een bedrijf hoort bij de categorie large caps als de marktkapitalisatie groter is dan 10 miljard dollar (of euro). Voor mid caps geldt dat de marktkapitalisatie tussen 2 en 10 miljard is.

Small caps zijn bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie en een groot groeipotentieel. Alle bedrijven met een marktkapitalisatie lager dan 2 miljard vallen onder de categorie small caps. Een marktkapitalisatie van 2 miljard lijkt erg veel, maar is voor de rangschikking van beursgenoteerde bedrijven een relatief laag bedrag.

Voorbeelden van indexen met verschillende omvang

Een voorbeeld van een large cap index is de bekende Amerikaanse index: S&P 500. Deze index bestaat uit de 500 grootste aandelen van de Verenigde Staten. Wij beleggen ook voor u in de S&P 500, maar dan in de duurzame variant. Vanwege de duurzame screening die hieraan vooraf gaat, bevat deze belegging minder dan 500 aandelen.

Een voorbeeld van een index die belegt in mid- en small caps is de Russell 2000, met hierin 2000 verschillende beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen van middelgrote en kleine omvang gemeten naar beurswaarde. U belegt voor een belangrijk deel in aandelen van de Russell 2000. Ook hier speelt uiteraard ons duurzaamheidsbeleid een belangrijke rol.

Voordelen van beleggen in bedrijven met verschillende omvang

Large cap bedrijven zijn over het algemeen stabiele bedrijven, ze kunnen economische crises vaak goed doorkomen. Mid caps en vooral small caps zijn over het algemeen wat risicovoller, maar daardoor soms ook kansrijker. Dit geldt uiteraard niet voor alle aandelen en sectoren, maar in grote lijn kun je dit wel als uitgangspunt nemen.

Omdat mid caps en small caps vaak als ‘kansrijker’ worden gezien, leggen de ‘doe-het-zelf-beleggers’ vaak de nadruk op deze categorie aandelen, met de verwachting dat deze keuze uiteindelijk meer rendement oplevert. Wij vinden dit niet verstandig omdat dit de portefeuille (te) eenzijdig maakt en de verhouding tussen het verwachte rendement en het risico van de portefeuille verslechtert.

Wat is de verdeling in uw portefeuille?

Een goede spreiding die in balans is met de wereldwijde marktkapitalisatie is een van de belangrijkste pijlers in ons beleggingsbeleid. Verreweg het grootste deel van het ‘aandelenstuk’ van uw portefeuille beleggen wij dan ook in large caps omdat dit simpelweg het grootste deel van de wereldwijde beurshandel omvat. Daarnaast belegt u ook voor een belangrijk deel in mid caps en small caps.

Concreet bestaat uw portefeuille voor ongeveer 20% tot 21% uit mid caps en voor 8% tot 9% uit small caps, gemeten in marktkapitalisatie. De rest zijn large caps.  Door naast large caps, ook mid­- en small caps toe te voegen aan uw portefeuille, optimaliseren we de verhouding tussen het verwachte rendement en risico.


Heeft u vragen op opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.