De overheid hecht steeds meer waarde aan een meer strikte naleving van de wet- en regelgeving voor de financiële sector. Het gaat hier specifiek om de Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroristische activiteiten. Ook u als relatie zal in toenemende mate in aanraking komen met deze wet.

Toezichthouders zien toe op financiële instellingen

Als vermogensbeheerder staan wij onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze toezichthouders zien toe op verschillende financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, hypotheekverstrekkers en accountants. De Wwft dient in alle facetten te worden nageleefd, op straffe van sancties en forse boetes. Het nieuws in de media hierover, zoals de miljoenenboetes voor de grootbanken en (ex-)bestuurdersvoorzitters die hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, zijn u vast niet ontgaan.

We houden alle klantdossiers opnieuw tegen het licht

Onze verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen van de Wwft is dezelfde als die van een bank als ABN AMRO of Rabobank, of als onze broker Saxo Bank (het voormalige BinckBank). Deze verantwoordelijkheid mag niet worden gedeeld en de regelgeving wordt steeds strenger. Dit is de reden waarom zowel wij als Saxo Bank alle klantendossiers opnieuw tegen het licht houden. Concreet houdt dit in dat wij u opnieuw vragen moeten stellen over de herkomst van uw belegde vermogen.

Vragen over de herkomst van uw vermogen

Wij zullen hierbij in sommige gevallen een beroep doen op uw geheugen en/of (financiële) administratie. In het verleden hebben wij u ook vragen gesteld over de herkomst van uw vermogen. Tegenwoordig dienen hier echter concrete rechtsgeldige documenten aan ten grondslag te liggen, zoals een hypotheekakte, aangifte erfbelasting en aangifte inkomstenbelasting. Voor zakelijke relaties zijn dit documenten zoals de jaarrekening, aandeelhoudersregister en een eventueel verkoopcontract van onderneming. Mogelijk zult u documenten moeten opvragen bij uw accountant of notaris.

Mogelijk benaderen wij u voor aanvullende documenten

Wanneer wij onvoldoende onderbouwde documenten in uw dossier aanwezig hebben, zullen wij u in de komende weken benaderen om deze alsnog aan te leveren. Dit doen wij per telefoon, e-mail of in een persoonlijk gesprek, rekening houdend met uw voorkeuren. Uiteraard is het onze intentie om alle benodigde documenten in één keer te verzamelen en u zo weinig mogelijk overlast te bezorgen.

Groeirekeningen van minderjarige kinderen worden tijdelijk opgeschort

In verband met de verzwaarde eisen aan gegevens die samenhangen met het openen van een effectenrekening zijn wij helaas genoodzaakt het openen van groeirekeningen voor minderjarige kinderen tijdelijk op te schorten. Uiteraard doen wij onze uiterste best om de duur van deze opschorting zo kort mogelijk te houden.

Voor het overige kunt u volledig rekenen op onze hulp en zullen wij actief met u blijven meedenken. Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip en medewerking!


Heeft u vragen op opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

iBeleggen Wij zijn iBeleggen. Noem ons idealisten maar wij geloven dat het beheren van uw vermogen écht anders kan. Met een eerlijke, onafhankelijke en vooral persoonlijke aanpak moet beleggen gewoon begrijpelijk en eenvoudig zijn. Tegen lage kosten en zonder onnodige risico’s. En dat helemaal duurzaam.