Nu we middenin de vakantietijd zitten en het op alle gebieden wat rustiger is, lijkt het een goed moment om terug te blikken op de afgelopen zes maanden. Belegger of niet, er zijn maar weinig mensen die de enorme koersschommelingen op de wereldwijde beurzen van de afgelopen tijd niet hebben meegekregen. Waar iedereen 2020 begon vol vertrouwen na het prachtige beursjaar 2019, werden we kort na de eerste meldingen van het coronavirus geconfronteerd met de gevolgen van de snel uitbrekende en explosief groeiende pandemie.

Paniek, verbazing en vooral veel onzekerheid

We kennen allemaal de eenvoudige rekensommen waaruit blijkt hoe een exponentiële groei in korte tijd tot een enorme stijging kan leiden. Vergelijkingen tussen het coronavirus en de pest (14e eeuw) en de Spaanse griep (ongeveer 100 jaar geleden, 1918-1919) werden al snel gemaakt, waar in beide gevallen wereldwijd tientallen miljoenen slachtoffers door zijn gevallen.

In het begin was er vooral paniek. Paniek om het wereldwijd razendsnel om zich heen grijpende coronavirus. Paniek om het niet goed in beeld hebben van de daadwerkelijk hoeveelheid besmette mensen. Paniek om de relatief lange incubatietijd waardoor veel mensen ‘stille dragers’ van het virus konden zijn en anderen konden besmetten. En paniek om het slagveld op de wereldwijde beurzen.

Verbazing was er vooral over het simpelweg bagatelliseren of ontkennen door wereldleiders en vooraanstaande politici dat er een pandemie gaande was.

Maar er was vooral veel onzekerheid over de toekomst. Onzekerheid over hoelang de lockdown zou gaan duren. Onzekerheid of bedrijven door hun ineens wegvallende omzet het hoofd wel boven water konden houden. Onzekerheid over het aantal bedrijven die dat niet konden en faillissement moesten aanvragen. Onzekerheid over hoelang velen hun geliefden niet mochten bezoeken en uitsluitend via digitale middelen konden communiceren. Onzekerheid of de kwetsbaarste mensen wel genoeg werden beschermd. Onzekerheid over de capaciteit van de intensive care in zowel binnen- als buitenland. Onzekerheid over heel veel zaken als gevolg van een plotselinge gebeurtenis waar we niet op voorbereid waren. De onzekerheden lijken wel af te nemen, maar zijn tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig.

Snelle en adequate actie

Gelukkig handelden de meeste overheden, waaronder Nederland, snel en adequaat. Hoewel elk land weer een andere aanpak koos, waren de plannen veelal op dezelfde twee thema’s gestoeld:

Enerzijds probeerden de overheden een explosieve stijging van het aantal besmettingen te voorkomen door het invoeren van een landelijke lockdown en de welbekende anderhalve meter regel (of voor sommige landen 1 of 2 meter).

Anderzijds probeerden de overheden de capaciteit van de IC-bedden te waarborgen om diegenen te helpen die rechtstreeks besmet waren geraakt met het coronavirus.

Wie herinnert zich niet het emotionele betoog van Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) waarin hij aangaf dat de grenzen van de opnamecapaciteit bereikt waren. Gelukkig stelde ons bevriende buurland Duitsland extra IC-bedden en goed opgeleid personeel beschikbaar. Het collectieve applaus voor alle zorgverleners en andere helden die zich meer dan gemiddeld hebben ingespannen in deze periode is wat ons betreft meer dan terecht!

Gezien de omstandigheden rondom het coronavirus leek het logisch dat de beurzen even fors daalden. Dat het echter in zeer korte tijd zó extreem zou uitpakken had (bijna) niemand verwacht. Blijkbaar was er sprake van een massale verkoopdrang toen de eerste paniek toesloeg.

Beurswijsheden

Een bekende beurswijsheid luidt: ‘de beurs heeft altijd gelijk’. Een waarheid als een koe. Immers zijn de koersen simpelweg een gevolg van aan- en verkoop, vraag en aanbod. Als er meer verkopen zijn dan aankopen gaan de prijzen uiteraard naar beneden. Toen de koersen al erg laag stonden werden er echter nog steeds verkooporders ingelegd, met als gevolg dat de koersen verder daalden tot het dieptepunt medio maart.

Andere ‘wijsheden’ luiden: ‘beleggers hebben de neiging te overdrijven’ en ‘beleggers houden niet van onzekerheid’. Ook dit hebben wij de laatste maanden op de wereldwijde beurzen gezien, maar na de ‘overdreven’ verkoopgolf kwam gelukkig snel een flink herstel. Uiteindelijk hebben zowel de forse daling als het zeer snelle (gedeeltelijke) herstel velen verbaasd.

Waar het de komende tijd naar toe zal gaan? Wij hebben het al vaker gezegd en geschreven: we kunnen het niet zeggen. Wij zijn er nog wel van overtuigd dat de lange termijn belegger uiteindelijk het meest succesvol is als die zich niet laat leiden door onverwachte situaties als die van de laatste tijd. Dit noemen wij Slow beleggen.

Bent u (nog) niet bekend met het boek Slow beleggen van mijn collega Peter van der Slikke? Dan kunt u hier een gratis exemplaar aanvragen.

We zullen zien wat de nabije toekomst ons brengt. Op de lange termijn bent u als goed gespreide marktbelegger in elk geval aan de winnende hand.

Contact?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de ontwikkelingen in de wereld en de gevolgen hiervan voor uw portefeuille? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.